KRS: 0000022383

Zwyczajny Zjazd Regionalny PTCHNM 24 IX 2022

Wybory!
cropped-favicon.jpg | Zwyczajny Zjazd Regionalny PTCHNM 24 IX 2022 - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu Regionalnego Członków Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi w dniu 24 września 2022 roku
1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
2. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór Władz i podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
7. Sprawy różne – dyskusja.
8. Zamknięcie obrad.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź”, ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29, 90-745 Łódź
Termin I: godz. 9:30 Termin II: godz. 10:00