KRS: 0000022383
o-nas-1|O nas-Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Nasza misja

Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób cierpiących na choroby nerwowo-mięśniowe, poprzez:

  • Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji domowej osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.
  • Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej chorym na choroby nerwowo – mięśniowe i członkom ich rodzin.
  • Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego.
  • Udział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o chorobach nerwowo- mięśniowych i przeciwdziałaniu ich skutkom.

Jesteśmy częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, którego początku sięgają 1988 roku.

Od momentu powstania łódzkiego oddziału w 1996 roku, zrzeszamy osoby dotknięte chorobami nerwowo-mięśniowymi mieszkające w województwie łódzkim, ich rodziny, lekarzy, rehabilitantów, a także osoby pragnące pomagać chorym.

o-nas 2|O nas-Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi
CZŁONKÓW
0
PODOPIECZNYCH
0

Naszym głównym celem jest otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem.

W Towarzystwie nie ma pracowników etatowych, pracują wyłącznie ludzie którzy społecznie poświęcają swój prywatny czas na rzecz społeczności, dla których wspólnym mianownikiem jest choroba nerwowo-mięśniowa.

Podopieczni Naszego Stowarzyszenia

Nasz zespół

Kapusta | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Agata Skowrońska Kapusta

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Funkcja pro bono

Bubińska2 | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Justyna Bubińska

WICEPRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU

Funkcja pro bono

Bilska | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Karolina Bilska

SKARBNIK ZARZĄDU

Funkcja pro bono

Maliszewska | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Katarzyna Maliszewska

SEKRETARZ ZARZĄDU

Funkcja pro bono

Król2 | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Katarzyna Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Funkcja pro bono

SONY DSC | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Agnieszka Rukat

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Funkcja pro bono

SONY DSC | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Patryk Marczuk

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Funkcja pro bono

blank-profile-picture-973460_640 | O nas - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Sylwester Janecki

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

Funkcja pro bono