KRS: 0000022383

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Indywidualna rehabilitacja kluczem do większej sprawności.
pfron | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

W okresie od 1.09.2023 do 19.12.2023 r. prowadzona będzie rehabilitacja 10 podopiecznych naszego Towarzystwa – Realizacja projektu „Indywidualna rehabilitacja kluczem do większej sprawności” w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym w 2023 roku w kwocie 8670,00 zł (umowa nr 14/D/PFRON/2023).

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 🙂