KRS: 0000022383

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Indywidualna rehabilitacja domowa kluczem do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
pfron | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi
woj_lodzkie_logo | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

W okresie od 15.09.2021 do 19.12.2021 r. będzie prowadzona rehabilitacja 18 podopiecznych naszego Towarzystwa, dofinansowanego przez PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w kwocie 20000,00 zł w ramach konkursu „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym”, rodzaj zadania publicznego: „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, tytuł zadania: „Indywidualna rehabilitacja domowa kluczem do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Realizacja umowy z PFRON nr 1/D/PFRON/2021.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 🙂