KRS: 0000022383

faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe

Zmiany w prawie podatkowym!
cropped-favicon.jpg | faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w prawie podatkowym, które weszły w życie 1 listopada 2019 r., PTChNM będzie refundować poniesione i opłacone wydatki przez Podopiecznego jeśli faktura będzie wystawiona imiennie na Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną wraz z danymi adresowymi. Od 1 listopada 2019 r. wszystkie faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) refundowane przez Towarzystwo powinny być wystawione na dane osoby fizycznej – tj. dane podopiecznego PTChNM. Na fakturze wystawca musi wskazać imię i nazwisko Podopiecznego oraz jego dane adresowe.

Przykład:

Nabywca: Jan Kowalski ul. Zielona 15/34, 01-234 Łódź
W przypadku faktur bądź rachunków, które Towarzystwo ma opłacić bezpośrednio do ich wystawcy – Płatnikiem jest Towarzystwo, a Nabywcą Podopieczny PTChNM. Na fakturze wystawca musi wskazać imię i nazwisko podopiecznego.

Przykład:

Płatnik: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi ul. Powszechna 15 93-321 Łódź NIP: 7291128517
Nabywca: Jan Kowalski ul. Zielona 15/34, 01-234 Łódź