KRS: 0000022383

Darowizny dla nas w 2018r.

Serdecznie dziękujemy za okazane nam wsparcie :)
cropped-favicon.jpg | Darowizny dla nas w 2018r. - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

Zgodnie z art.18 ust. 1e ustawy o pdop. informujemy, że Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi z siedzibą w Łodzi 93-321 Łódź ul. Powszechna 15, w 2018r. otrzymało darowizny w kwocie 10.372,76zł. Działania, na które wydatkowano darowizny to: sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, usługi medyczne i leki.