KRS: 0000022383

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja to większa sprawność, a sprawność to pełniejsze życie
logo_PFRON | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi
wojewodztwo | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi

W okresie od 05.IX.2017 do 15.XII.2017 r. będzie prowadzona rehabilitacja 43 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 000,00 PLN, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego pn.: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym poprzez: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – tytuł zadania: „Rehabilitacja to większa sprawność, a sprawność to pełniejsze życie”. Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 18/D/PFRON/2017 z Województwem Łódzkim.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie 🙂