Logo

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalnyw Łodzi  jest częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Zrzesza osoby dotknięte chorobami mięśni mieszkające w Łodzi i okolicach, ich rodziny, lekarzy, rehabilitantów, a także osoby pragnące pomagać chorym.

Do 2009 roku stowarzyszenie nosiło nazwę Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni Oddział Warszawski. Powstało w roku 1996, od 2009 roku jest organizacją pożytku publicznego.
 
Stowarzyszenie działa dzięki społecznej pracy jej członków, ich rodzin oraz wolontariuszy.
 
W Oddziale Regionalnym Łódź obecnie zarejestrowanych jest 110 osób.

Stowarzyszenie organizuje specjalistyczną rehabilitację na rzecz zrzeszonych chorych oraz prowadzi działalność informacyjną dla chorych, ich rodzin i środowiska, organizując m.in. spotkania integracyjne.

 

Zarząd Oddziału Regionalnego w Łodzi:

Przewodnicząca - Agata Skowrońska Kapusta

Wiceprzewodnicząca - Justyna Bubińska   

Skarbnik - Karolina Bilska

Sekretarz - Dominik Kmieciak

Członek Zarządu - Katarzyna Król

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca - Agnieszka Rukat

Członek Komisji - Elżbieta Walczak

Członek Komisji - Sylwester Janecki

Władze stowarzyszenia zostały wybrane i ukonstytuowały się na zjeździe w dniu 27 października 2018r.

 

Statut

Sprawozdania

Sprawdź w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, wpisz nasz KRS 0000022383:

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB NERWOWO-MIĘŚNIOWYCH ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI