Logo

Wsparcie finansowe

Zachęcamy i gorąco prosimy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Towarzystwa oraz sponsorowania naszych działań statutowych.

Wpłat można dokonać na konto nr:
Bank PEKAO SA:  02 1240 5585 1111 0000 4886 7407

Lub skorzystać z naszych profili na Siepomaga lub DotPay. Wpłaty na nasze konta przeznaczone zostaną na działalność statutową PTChN-M OR Łódź w tym szczególnie na rehabilitację.

Darowizny przekazywane na rzecz naszych podopiecznych można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym.
 

1 % podatku

Nasze stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego (OPP), każdy podatnik może w rozliczeniu rocznym PIT (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) przekazać 1% swojego podatku na rzecz chorych dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi.

Wystarczy w rozliczeniu rocznym PIT wpisać:

Nr KRS 0000022383

Lub skorzystać z programu:

Przekaż 1% naszej organizacji

Przekazane nam środki służą głównie do finansowania specjalistycznej rehabilitacji członków Towarzystwa, co ogranicza postęp chorób nerwowo-mięśniowych - za każdą wpłatę, serdecznie dziękujemy!

  

Dary rzeczowe

Na wyposażenie biura Towarzystwa potrzebujemy urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero)

 

Wolontariat

Towarzystwo chętnie nawiąże współpracę z ludźmi, którzy chcą pomóc w naszej działalności, szczególnie z rodzicami, opiekunami i samymi chorymi, którzy mają na tyle siły aby pomóc sobie i innym.

W Towarzystwie nie ma pracowników etatowych, pracują wyłącznie ludzie którzy społecznie poświęcają swój prywatny czas na rzecz społeczności, dla których wspólnym mianownikiem jest choroba nerwowo-mięśniowa.

Jeśli możesz i masz coś do dania innym: dojazd, obsługę komputera, uzupełnianie baz danych, fachową wiedzę, sprawne ręce lub oczy, możesz pisać wnioski o fundusze (projekty), pisma do sponsorów, pomagać w pracy biurowej .... zapraszamy do nas!

Zaangażowanie się w pracę organizacji jest zaangażowaniem tak naprawdę w pomoc samemu sobie.