Logo
 • Spotkania członków Towarzystwa w trybie stacjonarnym są zawieszone do odwołania (i odbywają się tylko na życzenie :) ). Zebrania Zarządu odbywają się w trybie zdalnym raz w miesiącu. Dokumenty do rozliczenia prosimy dostarczyć do pierwszej środy miesiąca - prześlij nam pocztą na adres: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Oddział Regionalny w Łodzi, skr. poczt. nr 69, 93-326 Łódź 84 lub skontaktuj się z nami tel. 601 076 615 lub mailowo kontakt@miesnie.org.pl.

 

 • Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w prawie podatkowym, które weszły w życie 1 listopada 2019 r., PTChNM będzie refundować poniesione i opłacone wydatki przez Podopiecznego jeśli faktura będzie wystawiona imiennie na Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną wraz z danymi adresowymi. Od 1 listopada 2019 r. wszystkie faktury, rachunki oraz inne dokumenty księgowe (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) refundowane przez Towarzystwo powinny być wystawione na dane osoby fizycznej –   tj. dane podopiecznego PTChNM.  Na fakturze wystawca musi wskazać imię i nazwisko Podopiecznego oraz jego dane adresowe.

  Przykład:

  Nabywca: Jan Kowalski ul. Zielona 15/34, 01-234 Łódź

  W  przypadku faktur bądź rachunków, które Towarzystwo ma opłacić bezpośrednio do ich wystawcy – Płatnikiem jest Towarzystwo, a Nabywcą Podopieczny PTChNM. Na fakturze wystawca musi wskazać imię i nazwisko podopiecznego.

  Przykład:

  Płatnik: Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi ul. Powszechna 15 93-321 Łódź NIP: 7291128517
  Nabywca: Jan Kowalski ul. Zielona 15/34, 01-234 Łódź

 

 • Porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu Regionalnego Członków Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi w dniu 24 września 2022 roku
  1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
  2. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 r.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  6. Wybór Władz i podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  7. Sprawy różne – dyskusja.
  8. Zamknięcie obrad.

  Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii "Łódź", ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29, 90-745 Łódź
  Termin I: godz. 9:30 Termin II: godz. 10:00
 • Zapraszamy w dniu 3.11.2021 na godzinę 18:00 na tradycyjne zebranie do naszej siedziby na ul. Powszechnej 15.
 • W okresie od 28.08.2022 do 23.12.2022 r. będzie prowadzony projekt na rzecz 15 osób niepełnosprawnych z chorobami nerwowo-mięśniowymi (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz ich 15 opiekunów, podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 5 975 zł w zakresie "Prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami" – tytuł zadania: „Integracyjne warsztaty sensoryczne”. Projekt prowadzony w ramach umowy 02/DZSP-ZSSVI/N2/2022 z Urzędem Miasta Łodzi.
 •  

   

   


 • W okresie od 1.07.2022 do 31.12.2022 r. będzie prowadzona rehabilitacja 20 podopiecznych naszego Towarzystwa, osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi w ich domu w ramach zadania publicznego, współfinansowanego ze środków RCPS będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w kwocie 25000 zł, w ramach konkursu "Działania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 roku", rodzaj zadania publicznego: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", tytuł zadania: „Aktywni niepełnosprawni - rehabilitacja domowa wsparciem samodzielności”. Realizacja umowy z RCPS nr 4/D/R/2022.
 •  

    • W okresie od 13.06.2022 do 23.12.2022 r. będzie prowadzona rehabilitacja 10 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 6000 zł pn.:Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.– tytuł zadania: „Lecznicza rehabilitacja domowa” Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 03/DZSP-ZSSVI/N1/2022 z Urzędem Miasta Łodzi.
 •  

   

   


 • W okresie od 30.04.2021 do 23.12.2021 r. będzie prowadzona rehabilitacja 10 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 6000,00 zł pn.:Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.– tytuł zadania: „Rehabilitacja domowa” Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 01/DZSP-ZSS-VI/N1/2021 z Urzędem Miasta Łodzi.
 •  

   

   


 • W okresie od 15.05.2021 do 23.12.2021 r. będzie prowadzony projekt na rzecz 10 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 2820,00 zł w zakresie "Prowadzenia zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami" – tytuł zadania: „Odznaka dla samodzielnego "Mięśniaka"”. Projekt prowadzony w ramach umowy 06/DZSP-ZSS-VI/N2/2021 z Urzędem Miasta Łodzi.
 •  

   

   


 • W okresie od 1.09.2021 do 31.12.2021 r. będzie prowadzona rehabilitacja 4 podopiecznych naszego Towarzystwaw ramach zadania publicznego finansowanego ze środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 39220,00 zł, tytuł zadania: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych i poradnictwo specjalistyczne. Realizacja umowy nr 4/D/R/BO/2021
 • W okresie od 15.09.2021 do 19.12.2021 r. będzie prowadzona rehabilitacja 18 podopiecznych naszego Towarzystwa, dofinansowanego przez PFRON będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego w kwocie 20000,00 zł w ramach konkursu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym", rodzaj zadania publicznego: "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych", tytuł zadania: „Indywidualna rehabilitacja domowa kluczem do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. Realizacja umowy z PFRON nr 1/D/PFRON/2021.

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 • W okresie od 01.VII.2020 do 23.XII.2020 r. będzie prowadzona rehabilitacja 10 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 5 000,00 PLN pn.:Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.– tytuł zadania: „Prowadzenie rehabilitacji domowej” Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 02/DSP-ZSS-VI/N/20 z Urzędem Miasta Łodzi.

 

 

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 • Zgodnie z art.18 ust. 1e ustawy o pdop. informujemy, że Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi z siedzibą w Łodzi 93-321 Łódź ul. Powszechna 15, w 2019r. otrzymało darowizny w kwocie 21 745,50zł. Działania, na które wydatkowano darowizny to: sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, usługi medyczne i leki.
 • W okresie od 01.IV.2019 do 23.XII.2019 r. będzie prowadzona rehabilitacja 28 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 4 660,00 PLN pn.:Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.– tytuł zadania: „Rehabilitacja lecznicza w chorobach nerwowo-mięśniowych” Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 05/DSP-ZSS-VI/N/19 z Urzędem Miasta Łodzi.

 

 

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 • Zgodnie z art.18 ust. 1e ustawy o pdop. informujemy, że Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi z siedzibą w Łodzi 93-321 Łódź ul. Powszechna 15, w 2018r. otrzymało darowizny w kwocie 10.372,76zł. Działania, na które wydatkowano darowizny to: sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, usługi medyczne i leki.
 • W okresie od 01.VIII.2018 do 23.XII.2018 r. będzie prowadzona rehabilitacja 26 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 4 660,00 PLN pn.:Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: Rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.– tytuł zadania: „Rehabilitacja domowa niepełnosprawnych z chorobami nerwowo-mięśniowymi” Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 11/DPr-ZSS-III/K3/18 z Urzędem Miasta Łodzi.

 

 

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 • Porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu Regionalnego Członków Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi w dniu 27 października 2018 roku
  Miejsce: ul. Powszechna 15, 93-321 Łódź
  Termin I: godz. 10:00
  Termin II: godz. 10:30
  1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
  2. Wybór Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 r.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
  6. Wybór Władz i podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.
  7. Sprawy różne – dyskusja.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 • Zgodnie z art.18 ust. 1e ustawy o pdop. informujemy, że Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Łodzi z siedzibą w Łodzi 93-321 Łódź ul. Powszechna 15, w 2017r. otrzymało darowizny w kwocie 32.343,82zł. Działania, na które wydatkowano darowizny to: sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, usługi medyczne i leki.

 

 • W okresie od 05.IX.2017 do 15.XII.2017 r. będzie prowadzona rehabilitacja 43 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 16 000,00 PLN, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego pn.: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym poprzez: Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – tytuł zadania: "Rehabilitacja to większa sprawność, a sprawność to pełniejsze życie". Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 18/D/PFRON/2017 z Województwem Łódzkim.  Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 • 11.VI.2017 Konferencja naukowo-integracyjna osób niepełnosprawnych i ich rodzin

  Spotkanie przeznaczone dla podopiecznych Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo Mięśniowych oraz ich najbliższych w celu wymiany doświadczeń, zdobyciu nowej wiedzy jak również mile spędzonego czasu. Podczas spotkania swoją wiedzą oraz doświadczeniem podzieli się z nami Pani Iveta Spolnikova -Prezes Fundacji Salemander Fundacja Salemander, A także Pani Katarzyna Walas - Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest specjalistą żywienia klinicznego, psychodietetykiem, coachem. W roli głównej KALORYMETR! Ponadto zabawy i inne atrakcje dla dzieci konkursy z nagrodami a przede wszystkim spotkanie z innymi rodzinami oraz wymiana własnych doświadczeń. Podczas spotkania będzie można skonsumować potraw ze szwedzkiego stołu oraz napić się kawy/herbaty i spokojnie porozmawiać 😊.
 • W okresie od 17.IV.2017 do 23.VI.2017 r. będzie prowadzona rehabilitacja 28 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 4 810,00 PLN pn.: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Rehabilitacja lecznicza i psychologiczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin – tytuł zadania: Łódź usprawnia niepełnosprawnych z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy 09/DKZ-ZSS-II/K2/17 z Urzędem Miasta Łodzi.

 

 

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 • W dniach 5 i 6.01.2017r. prowadziliśmy zbiórkę publiczną podczas I Biegu Trzech Króli w Łodzi. Organizatorom Biegu dziękujemy za możliwość wystawienia naszego stoiska! Numer zbiórki: 2017/40/OR. Nazwa zbiórki: Zbiórka na rehabilitację i sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych PTChNM.
 • W okresie od 01.V.2016 do 30.VI.2016 r. będzie prowadzona rehabilitacja 25 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 4 615,00 PLN pn.: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Rehabilitacja lecznicza i psychologiczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin – tytuł zadania: „Łódź 2016 usprawnia niepełnosprawnych”. Rehabilitacja prowadzona w ramach umowy z Urzędem Miasta Łodzi (umowa nr 05/DKZ-ZSS-II/K2/16).

 

 

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 • W okresie od 01.XI.2015 r. do 30.XI.2015 r. będzie prowadzona rehabilitacja podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, organizowanego Regionalne Centrum Pomocy Rodzinie w Łodzi, w kwocie 39 382,00 PLN pn.: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: „Im więcej samodzielności osoby niepełnosprawnej tym lepiej”.

 • W okresie od 01.VI.2015 r. do 31.XII.2015 r. będzie prowadzona rehabilitacja 45 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego w kwocie 43 095,00 PLN pn.: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: prowadzenie rehabilitacji, sprzyjającej samodzielnemu funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych – tytuł zadania: „Rehabilitacja dla samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z chorobami nerwowo-mięśniowymi”

 

 Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)

 

 • W okresie od 01.V.2015 do 30.VI.2015 r. będzie prowadzona rehabilitacja 24 podopiecznych naszego Towarzystwa w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Miasto Łódź w kwocie 4 444,00 PLN pn.: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: Prowadzenia rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób z niepełnosprawnością i ich rodzin – tytuł zadania: „Łódź 2015 usprawnia niepełnosprawnych”

 

 

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie :)