Logo

Szanowni Darczyńcy!

Serdecznie dziękujemy za okazane serce za każdy przekazany 1% z rozliczonego podatku.

Państwa wsparcie umożliwia naszym podopiecznym likwidację barier w codziennym życiu, systematyczną rehabilitację, zaopatrzenie w leki, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, a także wiele innych indywidualnych potrzeb uzależnionych od schorzenia.

Codzienne życie naszych podopiecznych to zmaganie się z nieuleczalnymi chorobami, których przebieg postępuje nieodwracalnie. Dzięki pozyskanym środkom z 1% możemy prowadzić tę nierówną walkę - za co ogromnie dziękujemy,

Państwa pomoc jest nam niezbędna, dlatego prosimy o wsparcie w następnych latach.

 

Popraw naszą jakość życia o 1%...

Zachęcamy każdego kto chce pomóc nam w walce z chorobami do przekazania 1% podatku.

Dzięki Tobie możemy pomagać w codziennym zmaganiu się z chorobą naszym podopiecznych. Od tego jak wiele osób nam zaufa zależy ile uda nam się zrobić.


KRS 0000022383


W zeznaniu podatkowym wpisujemy tylko nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, którą chcemy wesprzeć.

A następnie w pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1% podatku. (patrz Nasi podopieczni)

  Aktualny wykaz organizacji pożytku publicznego znajduje się na stronie Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS http://www.pozytek.gov.pl/, a także na stronie http://bazy.ngo.pl/

A tu są informacje o nas: http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=3492

Serdecznie dziękujemy wszystkim a także każdemu z osobna, którzy wskażą nasze stowarzyszenie w rozliczeniu PIT!